Velkommen til nytt korpsår!

Velkommen til nytt korpsår!

Publisert av Lise Vivienne Løseth den 16.08.20.

Vi ønsker alle velkommen tilbake til Ullevål skoles musikkorps og til et nytt og morsomt korps år.

Vi ønsker spesielt alle nye aspiranter velkommen. Utdeling av instrumenter til nye aspiranter skjer tirsdag 25. august kl 18:00. Fremmøte er på Ullevål skole, i skolegården. 

Store Samspill starter opp 23. august på Ullevål skole. Det er ulike oppmøtetider som det er sendt ut egen informasjon om.

Lille Samspill starter opp mandag 24. august kl 16:15 på Ullevål skole.

Enkelttimer gjennomføres etter egen timeplan.